Seachtain na Gaeilge 2019!

Sna G March2019 P1100224
NEWS / 14 March 2019

Ceiliiúradh Seachtain na Gaeilge sa scoil ó 11ú- 15ú Márta. I measc na n-imeachtaí a cuireadh ar siúl na rince gaelach le Bliain a hAon agus Amhránaíocht as Gaeilge le Bliain a Dó. Chuir grúpa daltaí ó Rang na hIdirbhliana físeán le chéile faoi 'Céard is Éireannachas ann?', agus taispeánadh é ag an gceolchoirm ar an Aoine. Ghlac go leor daltaí páirt sa cheolchoirm, agus bhain gach duine sult as an damhsa, an canadh, agus an físeán a taispeánadh. Maith sibh do gach duine a ghlac páirt sna himeachtaí éagsúla!   

Seachtain na Gaeilge was celebrated in the school from the 11th - 15th of March. There were lots of different events during the week, including irish dancing for 1st Years, and singing as Gaeilge for 2nd Years. A group of TY students put together a short video on the topic of 'What does it mean to be Irish today?, and it was shown at the concert on Friday. Many students took part in the concert, and we were treated to a great display of dancing, singing and the showing of the video. Well done to all who took part in the various events! See the 2018-2019 web gallery for more photos.

Ms Mulhern

More News