Irish

Subject Blogs, Irish, Music / 14 March 2019
Seachtain na Gaeilge 2019!

Seachtain na Gaeilge 2019!

Ceiliiúradh Seachtain na Gaeilge sa scoil ó 11ú- 15ú Márta. I measc na n-imeachtaí a cuireadh ar siúl na rince gaelach le Bliain a hAon agus Amhránaíocht as Gaeilge le Bliain a Dó. Chuir grúpa daltaí ó Rang na hIdirbhliana físeán le chéile faoi 'Céard is Éireannachas ann?', agus taispeánadh é ag an gceolchoirm ar an Aoine. Ghlac go leor daltaí páirt sa cheolchoirm, agus bhain gach duine sult as an damhsa, an canadh, agus an físeán a taispeánadh. Maith sibh do gach duine a ghlac páirt sna himeachtaí éagsúla!   

Read more →